Yleistä

KUNTOUTTAVAA JA TUETTUA ASUMISPALVELUA YHTEISÖN TUELLA

Palorannan hoitokoti sijaitsee Outokummussa Palojärven rannalla. Asiakaspaikkoja hoitokodilla on 10.
Olemme tuottaneet vuodesta 2003 lähtien kuntouttavaa ja tuettua asumispalvelua/ palveluasumista/ lyhytaikaista hoitoa päihderiippuvaisille ihmisille.
Toiminta perustuu yhteisöhoidollisiin menetelmiin, huomioiden asiakkaiden toimintakyvyn ja voimavarat.
Henkilökunnalla on sote-alan koulutus ja monien vuosien kokemus päihdetyöstä. Olemme kaikki sitoutuneet kuntouttavaan työotteeseen asiakastyön suhteen.
Jokaisella asiakkaalla on nimetty omahoitaja.

Käytämme TUVA – mittaria hoidon ja kuntoutumisen tukena.

Päihteettömyys yhteisössä takaa turvallisen ja viihtyisän asumisen meille kaikille.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja kiireettömyys. Toiminnallisuus tarkoittaa meille osallisuuden lisäämistä, aktiivista arkea ja erilaisia vastuualueita yhteisössä. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aitoa läsnäoloa. Toipuminen ja todellisten voimavarojen herättäminen vie oman aikansa. Kasvu on yksilöllinen ja hidas prosessi jota haluamme kunnioittaa kiireettömyydellä.

Asiakkaitamme ovat mm.

– päihteetöntä asumisympäristöä tarvitsevät henkilöt
– asumiseen tukea ja ohjausta tarvitsevat henkilöt
– vankiloista koevapauteen siirtyvät henkilöt
– kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kartoittamiseen tukea ja apua tarvitsevat henkilöt

Toimintamme on voittoa tavoittelemantonta