Asumispalvelut

Palorannan hoitokoti tarjoaa tuettua ja kuntouttavaa asumispalvelua päihdehoidon asiakkaille.
Tavoitteena on toimia kodinomaisena yhteisönä, jossa yksilöllisyys huomioidaan tarpeen mukaisesti.

Yksi asumismuoto on palveluasuminen. Asuminen tapahtuu yhteisössä ja on aina lähtökohtaisesti kuntouttavaa.
Asukkaalla on käytössään omahuone ja hoitokodin yhteiset tilat, sekä piha-alueet.
Hoitokoti sijaitsee Outokummussa, Pohjois-Karjalassa. Ympärillä on paljon luontoa,metsää ja omaranta vaikka olemmekin aivan Kuopiontien varrella.

Asuminen Palorannan hoitokodissa on päihteetöntä. eikä päihteidenkäyttö ole missään muodossa sallittua hoitokodissa ja sen ympäristössä.

PALVELUASUMINEN on yleensä pidempiaikaista asumista yhteisössä ja tarkoitettu henkilöille jotka eivät selviydy itsenäisessä asumisessa ja tarvitsevat tukea/ohjausta päivittäiseen elämään. Palveluasuminen sisältää kaikki päivittäiset ateriat, asukkaan tarvitseman tuen ja hoivan. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asukkaan toimintakykyä, hyödyntäen yhteisöä ja sen arkea.
Ulkoilemme,teemme retkiä lähialueille ja pyrimme pitämään arjen monipuolisella toiminnalla ja vastuualueilla virikkeellisenä. Mutta kunnioitamme myös jokaisen ihmisen tarvetta lepoon ja omaan rauhaan.

LYHYTAIKAISEN PALVELUASUMISEN tavoitteena on tukea asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä, sekä kykyä selviytyä itsenäisessä tai tuetussa asumisessa. Palorannan hoitokodissa tämä asumismuoto on ennenkaikkea ennaltaehkäisevää kuntouttavaa asumispalvelua.
Lyhytaikainen palveluasuminen on tarkoitettu mm. seuraavissa tilanteissa:

– asiakas tarvitsee tilapäisesti hoitoa ja huolenpitoa kodin ulkopuolella
– asiakkaan elämäntilanteen kartoittaminen esim.toimintakyky, palveluiden ja apuvälineiden tarve, kokonaisvaltaisen tilanteen kartoittaminen ym.
– kuntoutustarpeen ja kuntouttavien hoitopolkujen selvittäminen
– vankilasta vapautumisen jälkeen raittiuden tukemiseksi